ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin | tel. +48 509 815 773 | biuro@milkarchitekci.pl

Uwaga!

Projekty katalogowe naszego autorstwa będą dostępne już wkrótce

Obecnie nasze biuro jest na etapie prac projektowych związanych z przygotowaniem oferty na autorskie projekty katalogowe domów jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej.

Zapraszamy niebawem do zapoznania się z naszą ofertą!

Projekty katalogowe domów

Każdy projekt katalogowy z naszej oferty to opracowanie w postaci kompletu dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach. Każdy egzemplarz to projekt architektoniczno-budowlany, który składa się z części: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne.

Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby zawodowej projektantów oraz zgoda autora projektu na podstawowy zakres zmian.

Część architektoniczna

Zawiera podstawowe informacje na temat budynku. Opisuje technologię wykonania budynku, układ funkcjonalny, formę architektoniczną, materiały wykończeniowe oraz parametry powierzchniowe.

W skład części architektonicznej wchodzą:
a) rzuty wszystkich kondygnacji - pokazuje rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych;
b) rzut więźby dachowej - pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej;
c) aksonometria więźby dachowej - przedstawia widok aksonometryczny więźby i jej elementów (dla dachów skomplikowanych);
d) rzut dachu - ukazuje jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, pokazuje rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien;
e) przekroje - pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów i dachu;
f) elewacje - pokazują dokładny wygląd domu od frontu, z tyłu i z boków;
g) zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i sposób ich otwierania.

Część konstrukcyjna

Zawiera rysunki i opis rozwiązań technicznych związanych z elementami konstrukcyjnymi budynku.

W skład części konstrukcyjnej wchodzą:
a) obliczenia statyczno-wytrzymałościowe;
b) rzuty fundamentów i płyt stropowych;
c) rysunki detali konstrukcyjnych (przekroje wieńców, nadproży);
d) zestawienia np. drewna i stali.

Część instalacyjna

Zawiera opis i rysunki rozwiązań technicznych związanych z instalacjami wewnętrznymi budynku.

W skład części instalacyjnej wchodzą rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji:
a) wodno-kanalizacyjnej;
b) centralnego ogrzewania;
c) gazowej;
d) elektrycznej gniazd wtykowych;
e) elektrycznej oświetlenia;
f) odgromowej;
g) opis zastosowanych rozwiązań.

adaptacje.szczecin.pl | milkarchitekci.pl | Facebook: Studio Adaptacji MiLK ARCHITEKCI Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk